Publications/Publikasies

 

 

Publikasies van die Heemkring sluit in:

 

1) Die Stellenbosse Heemkring : tien jaar oud / Charles Fensham, red., 1978

2) Die Laan en sy mense / Annie Hofmeyr, 1982

3) Van Riebeeckstraat Stellenbosch : noordekant / Annie Hofmeyr, 1990

4) My Hofmeyr- en De Vosfamilie / Annie Hofmeyr, 1993

5) Die Musieklewe van Stellenbosch : n beknopte oorsig gebaseer op die teks van n uitstalling en lesings gedurende Die Stellenbosse Fees, 1998 / Reino Ottermann, red.

6) Indeks tot De Kaap de Goede Hoop : een nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730 / Ad Biewenga. Die indeks is saamgestel deur dr. Ockert Malan, e.a.

 

Navrae in verband met hierdie publikasies kan aan die Argivaris gerig word.

 

 

Panorama van die dorp Stellenbosch in die jaar 1776 / Panorama of the town Stellenbosch in the year 1776.