Vorige Vergaderings / Previous Meetings

 

 

Praatjies van alle vorige ledevergaderings sedert 25 September 1968 is beskikbaar op band en kan na geluister word by die Argief van die Heemkring. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Talks of all previous member meetings since 25 September 1968 are available on tape and can be listened to at the Archive of the Heemkring.

 

 

Vir `n lys van praatjies, klik op een van die onderstaande skakels /

For a list of all the talks please click on one of the links below (list are unfortunately only available in Afrikaans)

 

 

Praatjies- in chronologiese volgorde

 

 

Praatjies- gerangskik volgens onderwerpe

 

 

Praatjies-gerangskik volgens sprekers