Transkripsie van Meerlust se Plattegrond

 

Transkipsie van die Plan van die Begraafplaas in die Meerlust-opstal

 

Opskrif links bo:

 

Plattegrond der Graff Tombe en Kerkhoff gestigt ter

Begraavinge van Anverwanten en Particuliere Personen door

den Oud Heemraad D'E Johannes Albertus Mijburgh in den

Jaare Onses Heeren Jesus Christus Een Duijsend Seeven Hon

derd en Seven en Tagentig en ter gedagtenisse voor den Ritmeester

der Stellenbosche Burger Dragonders den Manhaften Heer P A MijBurgh.

 

Opskrif regs bo:

 

Register der in nevenstaande Graff Tombe en Kerkhoff, bijgesette en ter aarde bestelde Persoonen, Namentlijk:

 

 

Aanverwanten in den Graff Tombe

 

Kolom 1

 

Jaar/maand/dag          Naam                                                                                         Ouderdom   Nommer

 

1788 Aug  21  Johannes Albertus Mijburgh stigter                                                         68 jaar                    1

 --  7ber  4      Pietr Gerh Mijburgh zoon van Phil Alb Mijburgh                                    10 jaar                     2

                       Piet Gerh v d Bijl zoon van P G van der Bijl                                                                           3

1789 8ber 10  Hend Ryk Mijburgh zoon van P A Mijburgh     4 jaar                                                            4

 --  8ber 20     Soph Marg Mijburgh Egtgen v P G van der Bijl                                      35 jaar                    5

                       Piet Ger van der Bijl zoon van P G v d Bijl                                                                            6

                       Gerard van der Bijl zoon van P G v d Bijl                                                                              7

1794 Januarij 21 Soph Marg Morkel Egtgen v J A Mijburgh Stigter                               78 jaar                    8

 --  Juny 28      Lambertus Mijburgh zoon van P A Mijburgh    circa 11                                                         9

1798 Aug 23   Sophia Margaretha Mijburgh dogter van P A

                       Mijburgh senior gehuud geweest met Dirk Cloete                                   circa 22                   10

1800 decemb 4 Catharina Reijniera dogter van P A Mijburgh senior                               circa 5                    11                    

1803 April 22  Elisabeth Sophia dogter van Gerrit Myburgh                                           circa 4 2/3              12

1804 9ber 12  Gerrit Mijburgh zoon van P A Mijburgh senior 31 11/12                                                       13

1807 Febr 25  Sophia Margar dogter van J H Mijburgh                                                 7/6/23

1813 Juny 3     Philippus Albertus Mijburgh senior                                                         oud/65j/9m             18

1814 Juny 6     Hester Anna van der Bijl

                       Egtgen v P A Mijburgh senior                                                                62/10/24                 15

1815 August 3 Een Jongeboren Dogtertje van J A Mijburgh

1818 Meij 7    Philippus Albertus Myburgh                                                                   43/8

1819 Febr 7    Magdalena Maria Roux

                       Egtgenote van Johs Alb Mijburgh                                                           42/5

1828 December 20Johannis Albertus Mijburgh                                                             57/6

1841 Sept       Daniel Brink J Z                                                                                    55/9

1836 Maart 28 Magdalena Maria Myburgh J A dogter                                                8m/15d

                       Johannes Albertus Myburgh J H Zoon

1856 Maart 4  Magdalene Maria Elisabet dochter van P A Myburgh                            6 jaar 3 m                     

1856 April 2    Johannis Alb Myburgh P Zoon                                                             22 j 8 m 10 d

1857 Sept 11  Ryk Hendrik Myburgh P A zoon                                                           oud 10 j 4 m

 

 

Particuliere Personen op't Kerkhoff

 

Kolom 2

 

                       Lambert van der Bijl                                                                                Regter zijde 1

                       Maria Munnik dogter v P Munnik                                                                 dito dito 2

                       Elisabeth Maria Morkel Dog v H Morkel                                                      dito dito 2

                       Hester Keeve huysvr v D Morkel                                                                 dito dito 3

                       Hel Cath Morkel Dogter v D Morkel                                                            dito dito 3

                       Johannes Hendricus Lange                                                                            dito dito 4

1796 Okt 4     Willem Morkel zoon van D Morkel                                                               dito dito 3

1798 Aug 23   Sophia Margaretha Mijburgh dogter hier nevens

                       gemld bij haar Verkiesing op't Kerkhoff

                       geplaats op No 15 aan de Muur                                                                               15

1799 Junij 27   Will Hendrik Zoon van D Morkel                                                                 dito dito 3

                       Maria Elisabeth dogter v D Cloete                   oud voor 1 jarens                       dito 16

1805 Janu 5     onbenoemd Een Kind van D Morkel                                                                  dito  3

1807 Febr 25  Jacoba Arnoldina dogter van Herc Morkel       oud 1 jr en 23 d                         dito  2

  "  Maart 21    onbenaamd Een Kind van D Morkel                                                                          3

1808 Meij 22  Herkulis Morkel                                              41 j 5 m 13 d                                      2

  "  Xber  23    Anna Elisabeth                                                 13 m                                                 16

1814 Dec 1     Een jonggebore zoontje van D Cloete                                                                       15

1825 August    D J Morkel oud                                               61 jaar gest 15 August 1825               3

1824 Novem   Z Morkel geboren Brink  10 Novem 1824       oud 54 jaar                                         3

1829 February ? ? van der Bijl Morkel dochter van D M & Z?                                                          3

1842 April 17  Elisabeth Myburgh huisvrouw van D Brink       54/3m/17d                                          3

 

Kolom 3

 

                       Erasmus Simons Neugoor                                                                                         linker zyde

1793 7ber 6    Godfried Mijhuizen                                                                                                     dito dito

1791 August 13 de Wed Coenraad Appel                                                                                         dito dito

1796 October 21 Christian Zederblad                                                                                               dito dito

1799               Martha Beyers huisvrouw N Smit                                                                                       4

1815 Maart 15 Fredrik Paulus Delitz                            oud 14 jaren 4 maanden                                        3

1815 Maart 25 Fredrik Delitz de oude                                                                                                      2