Membership/Lidmaatskap

 

 

Lidmaatskap van die Heemkring is oop aan enige persoon wat hom/haar vereenselwig met die bewaring van die kultuurgeskiedenis van alle kulture van Stellenbosch en distrikte.  Ledegeld beloop tans R50 per jaar en is betaalbaar aan die Sekretaresse, Me Bettie Hoffman. / R50 payable to the Secretary, Ms Bettie Hoffman

 

 

 

Panorama van die dorp Stellenbosch in die jaar 1710 / Panorama of the town Stellenbosch in the year 1710